Fysioterapi

Det är inte bara kiopraktorer som jobbar med människor och människors kroppar. Det finns idag flera yrken med denna inriktning. Ett yrke är fysioterapeut. Förr kallades det för sjukgymnast. En fysioterapeut specialiserar sig på människans rörelseförmåga och de funktionsnedsättningar som kan begränsa den.

Vad gör en fysioterapeut?

Personer som uppsöker en fysioterapeut är de somupplever besvär ifrån rygg, nacke, axlar, höfter, knän samt med stress, sömn och långvarig smärta. Som fysioterapeut så gör man en undersökning och bedömning av det som patienten söker för. Efter det så kan personen få dels en förklaring samt hjälp att se samband och identifiera orsaker till sitt besvär.

Man får även förslag på vad som kan göras som åtgärder för besvären. En personlig plan upprättas för rehab. Till vardags säger man än idag att det är sjukgymnastik. Fysioterapi är kunskaper om och studier av människan i rörelse. Ofta har fysioterapeuten nära kontakt med sin patient under en lång tid. 

Fysioterapeuter kan bba med olika sorters grupper i samhället. Det kan vara barn- och ungdomar med funktionsvariationer. Man kan även jobba äldre med fysiska eller psykiska funktionshinder så väl som med patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem. Även idrottare har ofta kontakt med en fysioterapeut på grund av olika skador. 

 

2 Sep 2019