Akupunktur

En annan behandlingsform man kan testa om man har ont, det är akupunktur. Akupunktur är en behandling som framförallt används om man har ont i muskler eller leder. 

Akupunktur har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. Metoden har sedan utvecklats och används nu även i stora delar av västvärlden. Det finns skillnader mellan traditionell kinesisk akupunktur och västerländsk akupunktur. 

Det går att få akupunkturbehandling i alla kroppsdelar, till exempel i ryggen, händerna, armarna, fötterna och i knän. Det sker även behandling med akupunktur i öronen. Innan behandling startar så får personen som ska behandlas svara på frågor om sig själv och sina besvär. 

Behandling med nålar

När behandlingen ska göra så lägger sig patienten ner och tar av kläderna där behandligen ska göras. Man kan ligga på magen, ryggen eller sidan beroende på var behandlingen ska ske.

Sedan kommer tunna nålar att placeras i akupunkturpunkter. Det är ett visst antal mycket tunna, sterila nålar sticks in i muskler, senor eller bindväv. Nålarna placeras i så kallade akupunkturpunkter. När behandlaren snurrar på nålarna stimuleras vävnaden. 

Nålarna kan placeras dels i området där det gör ont och dels långt ifrån. Behandlaren bestämmer utifrån problemen som finns hur många nålar som behövs. Vanligen används fem till tolv nålar per behandling.

 

 

12 Nov 2019