Kiropraktik

Smärtbehandling med händerna som redskap

Kiropraktik handlar om att behandla fysiska besvär och smärtor med hjälp av enbart händerna - alltså ingen medicin och inga redskap. Ordet kiropraktor kommer från de två grekiska orden chiro som betyder hand och praktos som betyder att göra, dvs att behandla med händerna. Förr var kotknackare ett vanligt slangord för kirporaktor, men det anses idag vara nedlåtande.

Kiropraktiken är idag på många håll en etablerad del av vården, även om det fortfarande råder delade meningar om kiropraktikens verkliga effektivitet - många inom den vetenskapliga medicinen vill placera kiropraktiken i facket alternativmedicin eftersom det inte finns tillräckligt med stöd för kiropraktikens effektivitet i de studier som gjorts.

Denna bloggs syfte är att informera om kiropraktiken - om dess funktioner och fördelar, men också om vart gränserna för kiropraktiken går. Kiropraktik är ingen mirakelmetod, men kan i vissa fall minska smärta och lösa fysiska besvär och åkommor. En seriös kiropraktor vet vad kiropraktik kan lösa, samt hur, men hen vet också vad kiropraktik inte kan råda bot på.

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]