Kiropraktik

Smärtbehandling med händerna som redskap

Kiropraktik handlar om att behandla fysiska besvär och smärtor med hjälp av enbart händerna - alltså ingen medicin och inga redskap. Ordet kiropraktor kommer från de två grekiska orden chiro som betyder hand och praktos som betyder att göra, dvs att behandla med händerna. Förr var kotknackare ett vanligt slangord för kirporaktor, men det anses idag vara nedlåtande.

Kiropraktiken är idag på många håll en etablerad del av vården, även om det fortfarande råder delade meningar om kiropraktikens verkliga effektivitet - många inom den vetenskapliga medicinen vill placera kiropraktiken i facket alternativmedicin eftersom det inte finns tillräckligt med stöd för kiropraktikens effektivitet i de studier som gjorts.

Denna bloggs syfte är att informera om kiropraktiken - om dess funktioner och fördelar, men också om vart gränserna för kiropraktiken går. Kiropraktik är ingen mirakelmetod, men kan i vissa fall minska smärta och lösa fysiska besvär och åkommor. En seriös kiropraktor vet vad kiropraktik kan lösa, samt hur, men hen vet också vad kiropraktik inte kan råda bot på.

Vad kan en kiropraktor hjälpa dig med?

7 feb 2019

En kiropraktor jobbar utifrån den biopsykosociala modellen och ser till patientens helhet inför en behandling. Då en diagnos ska ställas, så används manuella undersökningsmetoder. Ordet kiropraktik kommer från två grekiska ord, nämligen ”cheiro” och ”praktikos". Översätter man det lite fritt så betyder det ”att göra för hand”.

Om man har problem med rygg och nacke, smärta, svårt att röra sig med mera så kan det vara en god idé att ta hjälp av en kiropraktor. En kiropraktor kan använda sig av HVLA-manipulation som det heter för att öka rörelseförmågan och minska patientens smärta. Bland de besvär en kiropraktor kan lösa finns skador och besvär som orsakats av störningar i leder, muskler och nervsystem. Det kan då omfatta molande ryggvärk, ryggskott, ischias och nacksmärta. Det kan även omfatta whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet kring axlar och skuldror samt diskproblem, domningar/stickningar och smärta i armar, ben och höft.